Category Archives: Tác giả-Tác phẩm

Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị (Lão Cà Chua) có tên thật là Chu Hồng Chí, anh là nhà văn Bạch Kim của Khởi Điểm đồng thời cũng là thành viên của Hội Nhà văn Trung Quốc. Ngã Cật Tây Hồng Thị là một trong những tác giả tiên hiệp được chứng nhận bởi Chứng nhận…

Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Thiên Tằm Thổ Đậu

Thiên Tằm Thổ Đậu là một trong những tác giả nổi tiếng với bạn đọc. Anh gặt hái được rất nhiều thành tựu nhờ vào bộ ba tác phẩm Đấu Phá Thương Khung, Vũ Động Càn Khôn, Đại Chúa Tể. Giới thiệu sơ lược Thiên Tằm Thổ Đậu tên thật là Lý Hổ, sinh ngày…