Tag Archives: Yvette Cooper

Khi Phụ Nữ Lên Tiếng – Yvette Cooper

Khi Phụ Nữ Lên Tiếng – Yvette Cooper

Khi Phụ Nữ Lên Tiếng là một quyển sách tuyển tập những bài diễn văn xuất sắc của những phụ nữ đã góp phần làm thay đổi thế giới do tác giả Yvette Cooper (một nhà chính trị hàng đầu và nhà bình luận xã hội tại Anh) tuyển chọn. Nội dung chủ yếu của quyển sách nói…