Tag Archives: Trưởng thành sau biến cố

Trưởng Thành Sau Biến Cố – Rachel Hollis

Trưởng Thành Sau Biến Cố

Trưởng Thành Sau Biến Cố là quyển sách kể lại hành trình đầy rẫy những biến cố mà tác giả Rachel Hollis đã trải qua. Đây là một quyển sách thích hợp cho những ai đang cần những kỹ năng cần thiết để có thể đối phó với những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.