Tag Archives: Tô Mạn

Tâm Lý Học Hành Vi Trong Giao Tiếp – Tô Mạn

Tâm Lý Học Hành Vi Trong Giao Tiếp

Tâm Lý Học Hành Vi Trong Giao Tiếp của tác giả Tô Mạn là quyển sách giúp chúng ta giải thích được các hành vi xuất hiện trong giao tiếp dưới góc nhìn tâm lý học. Có thể khẳng định đây là những kiến thức hữu ích có thể áp dụng được trong giao tiếp hằng ngày. Nếu nắm vứng những kiến thức tâm lý học mà quyển sách này mang đến, mối quan hệ của bạn và mọi người có thể ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.