Tag Archives: Takafumi Horie

Thuật Tẩy Não Trong Giáo Dục – Takafumi Horie

Thuật Tẩy Não Trong Giáo Dục

Thành thật mà nói thì quyển sách Thuật Tẩy Não Trong Giáo Dục của tác giả Takafumi Horie không phải là gu của mình. Tuy nhiên sau khi được một người bạn giới thiệu rất nhiệt tình và lời mời cho mượn sách đọc thì mình cũng quyết định đọc thử nó như thế nào.