Tag Archives: Soo Jung Lee

Ghi Chép Giải Phẫu Tâm Lý Học Tội Phạm

Ghi Chép Giải Phẫu Tâm Lý Học Tội Phạm

Ghi Chép Giải Phẫu Tâm Lý Học Tội Phạm của hai tác giả Soo Jung Lee và Eun Jin Lee là quyển sách giải mã những trường hợp tội phạm có liên quan đến chứng bệnh rối loạn nhân cách. Sau đó thông qua những phân tích cụ thể và cơ chế đặc trưng của từng dạng rối loạn chân dung của những tội phạm mắc bệnh tâm thần sẽ được hiện lên rõ nét. Từ đó cung cấp cho bạn đọc nhiều góc nhìn khác về nguyên nhân của các hành vi phạm tội nguy hiểm. Có thể nói, đây là những kiến thức hữu ích trong lĩnh vực tâm thần học.