Tag Archives: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị (Lão Cà Chua) có tên thật là Chu Hồng Chí, anh là nhà văn Bạch Kim của Khởi Điểm đồng thời cũng là thành viên của Hội Nhà văn Trung Quốc. Ngã Cật Tây Hồng Thị là một trong những tác giả tiên hiệp được chứng nhận bởi Chứng nhận…