Tag Archives: linh dị

Đô Thị Linh Dị – Nguyễn Ngọc Thạch

Đô Thị Linh Dị

Đô Thị Linh Dị là một trong những tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Khác với những tác phẩm thuộc thể loại tản văn tiểu thuyết, quyển sách mới với những câu chuyện có tính chất linh dị xảy ra trong thành phố sẽ rất hấp dẫn với những ai yêu thích thể loại này.