Tag Archives: Fujisawa Shuhei

Vang Rộn Tiếng Ve – Fujisawa Shuhei

Vang Rộn Tiếng Ve

Vang Rộn Tiếng Ve là một trong những tác phẩm của nhà văn Fujisawa Shuhei, một trong những tác giả nổi tiếng của Nhật Bản chuyên viết về truyện lịch sử hay truyện samurai. Ngoài ra đây cũng là tác phẩm đầu tiên của Fujisawa Shuhei được giới thiệu cũng như chuyển ngữ tại Việt…