Tag Archives: Etaf Rum

Những Người Đàn Bà – A Woman Is No Man

Những Người Đàn Bà

Những Người Đàn Bà – A Woman Is No Man là câu chuyện đầy đau đớn, dữ dội về số phận của những người phụ nữ yếm thế trong xã hội Palestine. Quyển sách này được xuất bản vào năm 2019 và nằm trong danh sách bán chạy của  New York Times trong một gian dài….