Tag Archives: Edward Gibbon

Sự Suy Tàn và Sụp Đổ Của Đế Chế La Mã – Edward Gibbon

Sự Suy Tàn và Sụp Đổ Của Đế Chế La Mã

Sự Suy Tàn và Sụp Đổ Của Đế Chế La Mã là một bộ sách lịch sử về Đế chế La Mã cổ đại với tổng cộng sáu quyển do sử gia người Anh Edward Gibbon viết nên. Đây là bộ sách bao hàm giai đoạn lịch sử Đế quốc La Mã từ sau triều…