Tag Archives: Chung Ju-yung

Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Là Thử Thách

Không Bao Giờ Là Thất Bại - Tất Cả Là Thử Thách

Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Là Thử Thách là quyển tự truyện chi tiết về cuộc đời đầy truyền kỳ của nhà sáng lập tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung. Quyển sách không chỉ kể lại quá trình thành lập một tập đoàn công nghiệp nổi tiếng thế giới mà còn là những bài học có giá trị lớn về quản trị kinh doanh cũng như đạo đức làm người.